ANH MINH thực hiện công việc kiểm tra, sửa chữa máy móc thiết bị của Quý Khách trong ngành thực phẩm, theo đúng khuyến cáo và quy định của nhà sản xuất; cung cấp linh kiện, phụ tùng phục vụ cho công tác sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng (khi khách hàng yêu cầu).

Dịch vụ sửa chữa nhanh 24/7: đáp ứng ngay khi có yêu cầu xử lý sự cố hỏng hóc hoặc thiết bị không hoạt động, không kể ban đêm hay các ngày nghỉ lễ.

  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy dò (kiểm) Kim OSHIMA
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy Dò (Kiểm Tra) Kim EASEMENT
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy dò (kiểm) Kim COMPUNIC 
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy Dò Kim Trung Quốc ZD-630A
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy Dò Kim NEEDLECHEK
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy Dò (kiểm) Kim YORK (Anh)
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy dò (kiểm) Kim HASHIMA
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy dò (kiểm) Kim BESTA
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy dò (kiểm) Kim DINGLI
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy dò (kiểm) Kim ENNTECH

Máy Dò Kim Loại EASEMENT

Máy Dò Kim HASHIMA

Máy Dò Kim Loại BESTA

Máy Dò Kim Loại OSHIMA

Máy Dò Kim China ZD-630A

Máy Dò Kim Compunic

Máy Dò Kim DINGLI