Anh Minh thực hiện công việc kiểm tra, sửa chữa máy móc thiết bị của Quý Khách trong ngành thực phẩm, theo đúng khuyến cáo và quy định của nhà sản xuất; cung cấp linh kiện, phụ tùng phục vụ cho công tác sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng (khi khách hàng yêu cầu).

  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy Dò Kim Loại Nowsystems
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy Dò Kim Loại Nissin
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy Dò Kim Loại Loma
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy Dò Kim Loại CASSEL
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy Dò Kim Loại Ishida
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy Dò Kim Loại Compunic
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy Dò Kim Loại Safeline
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy Dò Kim Loại Metler toledo
  • Bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa Máy Dò Kim Loại Mesutronic

MÁY DÒ KIM LOẠI

Máy Dò Kim Loại Loma

Máy Dò Kim Loại Smart Weigh

Máy Dò Kim Loại Nissin

Máy Dò Kim Loại Hashita

Máy Dò Kim Loại Now Systems

Máy Dò Kim Loại Anritsu

Máy Dò Kim Loại Nissin